Plein Air

Plein Air
01.04.2019 / 07.04.2019

 

Garmen Hills организира пленер през април 2019 г. с 05 известни художници в България:Петия ДЕНЕВА, Теодора ДОНЧЕВА, Любен ГЕНОВ, Иван КАНЕВ, Мария РАЙЧЕВА

 

Художниците изложиха своите картини през уикенда.